AM benut crowdsourcing voor ontwikkeling landgoed Ursulinen in Bergen

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM biedt belangstellenden de gelegenheid mee te denken over het ontwerp van het plan Merici op het landgoed Ursulinen in Bergen (N-H). Via een webenquête kunnen belangstellenden hun woonwensen kenbaar maken, zodat zowel de planopzet als de woningontwerpen zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd op de vraag. De planning is het definitieve ontwerp voor Merici Bergen in 2012 af te ronden.

Het landgoed Ursulinen ligt op een enigszins verborgen locatie tussen de dorpsbebouwing en de natuur van de Philisteinse polder. Het terrein telt verschillende tuinen, zoals de parkweide en de kruiden- en pluktuin. Andere prachtige plekken op het landgoed zijn de Lindenlaan en het Sierkersenlaantje. Verrassende doorkijkjes en mooie waterpartijen versterken de groene uitstraling van het landgoed. AM ontwikkelt het plan in samenwerking met de Zusters van Ursulinen, de huidige bewoners van het landgoed, die er ook in de toekomst blijven wonen.

Woonwensengesprekken
De voorlopige planopzet voorziet in de ontwikkeling van 84 woningen in een groene omgeving met een gemeenschappelijk park. De bedoeling is 45 appartementen en 39 grondgebonden woningen te realiseren. De appartementen vallen in de sociale en vrije huursector. De grondgebonden koopwoningen bestaan uit twee-onder-een-kapwoningen en patiowoningen. De enquête voor Merici Bergen is te vinden op de website www.mericibergen.nl.  Belangstellenden krijgen via de enquête de gelegenheid wensen kenbaar te maken en hun mening te geven over de planopzet en de woningontwerpen. AM wil serieus geïnteresseerden na  afronding van de enquête uitnodigen voor woonwensengesprekken, waaraan ook de betrokken architecten van BGSV zullen deelnemen. Op basis van de uitkomsten van de enquête en de woonwensengesprekken kan het plan worden vervolmaakt.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media