AM Real Estate Development

AM Real Estate Development werkt voortdurend aan de (her)ontwikkeling en verbetering van de kantorenmarkt en winkelcentra in Nederland. De veranderende economie, de complexe markt en de meedenkende klant, gecombineerd met onze ambitie om financieel haalbaar, duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren, maakt dat een intense samenwerking tussen betrouwbare partners vereist is. Op deze wijze zijn we gezamenlijk in staat  waarde toe te voegen aan het kwalitatieve Nederlandse landschap.

Met deze veranderende opgaven richt AM Real Estate Development zich meer en meer op vraagstukken van duurzaam en toekomstbestendig commercieel vastgoed, waarbij onze creativiteit in deze complexere wereld een voorwaarde blijkt.

Meer informatie op www.amred.nl