Nieuw Overbos

Heemstede

Het bestaande gebouw van zorgcentrum Het Overbos heeft plaatsgemaakt voor een luxe woon- en zorgcomplex met verschillende bovenwijkse voorzieningen, zoals een wijkcentrum voor zorg. De reden voor de vernieuwing is de veranderende zorgvraag van senioren. Zie ook www.hureninnieuwoverbos.nl.
Projecten in Noord-Holland

Nieuw Overbos

Heemstede

Het bestaande gebouw van zorgcentrum Het Overbos heeft plaatsgemaakt voor een luxe woon- en zorgcomplex met verschillende bovenwijkse voorzieningen, zoals een wijkcentrum voor zorg. De reden voor de vernieuwing is de veranderende zorgvraag van senioren. Zie ook www.hureninnieuwoverbos.nl.Het oude gebouw sloot niet goed aan bij de steeds veranderende wensen van gebruikers. Om deze reden heeft de eigenaar, stichting Sint Jacob, destijds een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwikkelen van een nieuw complex dat bewoners meer onafhankelijkheid en comfort biedt, maar ook in huishoudelijke ondersteuning en zorg kan voorzien. De vooruitstrevende ontwikkelingsvisie van AM en Syntrus Achmea sloot het beste aan op de visie van de stichting Sint Jacob op het aanbieden van nieuwe woon- en zorgconcepten. Hét thema voor de ontwikkeling van Nieuw Overbos is contact. Op alle niveaus. Fysiek met de omgeving, visueel voor de bewoners en omwonenden en sociaal voor alle mensen die op wat voor manier dan ook met de zorginstelling te maken krijgen. Ook om die reden is flink geïnvesteerd in de uitstraling van het aloude landgoed waar de zorginstelling is gehuisvest.

Programma

Voor Stichting Sint Jacob heeft AM zes groepswoningen ontwikkeld met in totaal 42 wooneenheden voor ouderen die zorg en verpleging behoeven, een wijkzorgcentrum met dagopvang en twintig vrije sector huurappartementen voor ouderen. AM heeft voor Syntrus Achmea 77 vrije sector huurappartementen ontwikkeld voor ouderen en een wijkservicepunt met voorzieningen als een restaurant, een serviceshop en een apotheek. Daarnaast zijn ruim 200 parkeerplaatsen gerealiseerd, voor het grootste deel in een parkeergarage.

Ontwerp

Drost + Van Veen architecten Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

Partners

  • Gemeente Heemstede
  • Stichting Sint Jacob
  • Syntrus Achmea

Status van het project

  • Gerealiseerd

Volg AM © AM 2018 AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep | Inloggen