De Banne

Amsterdam

Het centrumgebied van De Banne is ingrijpend aangepakt. Met een nieuw winkelcentrum en een verbeterde ruimtelijke structuur is de ontwikkeling een van de dragers in de integrale wijkaanpak.

Toon de website
Projecten in Noord-Holland

De Banne

Amsterdam

Het centrumgebied van De Banne is ingrijpend aangepakt. Met een nieuw winkelcentrum en een verbeterde ruimtelijke structuur is de ontwikkeling een van de dragers in de integrale wijkaanpak.

Het winkelcentrum is het hart van de vernieuwde wijk; levendig, overzichtelijk en compact. Een centrum ook met gemengde functies zoals voorzieningen, bedrijvigheid en wonen. Het centrum voldoet aan de eisen van deze tijd. Ed Pfann en Ed Slooten, beiden bestuurslid van de winkeliersvereniging, zijn het erover eens. ‘Het nieuwe winkelcentrum is up-to-date met mooie bedrijven die tegemoet komen aan de nieuwe wensen van haar klanten. Het winkelcentrum is zeven dagen per week geopend. Het is compact, goed bereikbaar en parkeren kan direct voor de deur. Wat voor ons ook belangrijk is, is dat er meer functies in het centrum zijn gekomen. Hierdoor is een levendig en sociaal veilig centrum ontstaan en is tevens een centrale ontmoetingsplaats voor Banne Noord en Banne Zuid.'

Programma

7.300 m² winkels, 3.400 m² sport en cultuur,  208 woningen, 451 parkeerplaatsen

Ontwerp

RPHS

Partners

  • Gemeente Amsterdam
  • Syntrus Achmea
  • Woningstichting Rochdale

Status van het project

  • Gerealiseerd

Volg AM © AM 2018 AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep | Inloggen