Statement

AM zorgt voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Dat doen wij creatief, betrokken, daadkrachtig, transparant en vol bezieling ……. Inspiring Space.

Wij schrijven begin 2012. Het herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt is nog altijd niet in zicht. Alles wijst erop dat ook 2012 voor de hele keten van ontwikkeling en realisatie een bijzonder uitdagend jaar zal worden. De financieringsruimte bij consumenten, overheden en marktpartijen krimpt verder. Tegelijkertijd worden de ruimtelijke opgaven complexer, langduriger en kostbaarder. In 2011 hebben we laten zien dat AM over het vermogen beschikt de kansen die de markt ook in deze omstandigheden biedt te benutten. In 2012 steken we met hetzelfde elan nieuwe energie in de ontwikkeling van bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren.

Alles draait daarbij om onze klanten. Zowel in de woningmarkt als in de markt voor commercieel vastgoed investeren we in dialoog en vroegtijdige betrokkenheid. Daarin heeft AM immers een naam hoog te houden. Van woonconsument tot retailer, van belegger tot woningcorporatie, we willen onze klanten eerder en nadrukkelijker bij het ontwikkelingsproces betrekken. Gebruikmakend van traditionele en nieuwe methoden van advies, marketing en communicatie, zoals crowdsourcing, verschaffen we onszelf een nog beter beeld van wat onze klanten wensen.

De markt van vandaag en morgen, waarin wonen, werken, winkelen, vrije tijd, mobiliteit en natuurontwikkeling en –behoud steeds sterker zijn vervlochten, vraagt om het vermogen opgaven integraal te beoordelen en te beantwoorden. Mede door de grotere nadruk op binnenstedelijke projecten en transformatieopgaven van gebieden en gebouwen neemt de complexiteit van projecten toe. Door de positie van AM als zelfstandige gebieds- en vastgoedontwikkelaar binnen Koninklijke BAM Groep met al haar specialismen en realisatiekracht zijn wij uitstekend in staat de gevraagde full service oplossingen snel en zorgvuldig te bieden.

Anticiperend op de veranderende woningmarkt brengen we meer focus aan in onze bedrijfsactiviteiten. Door klantgerichter te werken met een kortere ontwikkelingstijd en tegen lagere kosten willen wij onze klanten – zowel beleggers en woningcorporaties als particuliere woonconsumenten – nog beter van dienst zijn. Naar aanleiding van de groeiende vraag uit de markt gaat AM daarnaast als adviseur specifieke expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie, stedenbouw, architectuur en landschap, duurzaamheid, zorgvastgoed, marktonderzoek en e-commerce inzetten voor overheden en overige samenwerkingspartners.

AM Real Estate Development werkt voortdurend aan de (her)ontwikkeling en verbetering van de kantorenmarkt en winkelcentra in Nederland. De veranderende economie, de complexe markt en de meedenkende klant, gecombineerd met onze ambitie om financieel haalbaar, duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren, maakt dat een intense samenwerking tussen betrouwbare partners vereist is. Op deze wijze zijn we gezamenlijk in staat waarde toe te voegen aan het kwalitatieve Nederlandse landschap.
Met deze veranderende opgaven richt AM Real Estate Development zich meer en meer op vraagstukken van duurzaam en toekomstbestendig commercieel vastgoed, waarbij onze creativiteit in deze complexere wereld een voorwaarde blijkt.