AM Health

AM Health als inspirerende partner

In de wereld van zorgaanbieders is sprake van veel veranderingen. Toename van het risicoprofiel door verandering van het bekostigingsbeleid maakt het nemen van besluiten met gevolgen voor de lange termijn voor zorgaanbieders complexer. In niet geringe mate geldt dat ook voor het vastgoed .
De bewegingen leiden tot een nieuwe opzet voor ziekenhuizen, nieuwe vormen van woonzorg combinaties en een meer commerciële benadering van functies en doelgroepen waarin zowel private als (semi-)publieke partijen samen komen.
AM Health werkt nauw samen met de overige bedrijfsonderdelen van AM. Onze gezamenlijke kennis van enerzijds de markt van zorg, welzijn, dienstverlening en vrijetijdsbesteding en anderzijds van de woningmarkt, commercieel vastgoed, gebieds- en projectontwikkeling, financiers en beleggers vormt de sleutel tot succesvolle concepten.

Onze rol bij de herontwikkeling van zorglocaties gaat verder dan het tot stand brengen van gebouwen. Door optimalisatie van woon- en zorgvastgoed kunnen de exploitatiekosten beperkt blijven en potentiële opbrengsten gemaximaliseerd worden. Daarnaast biedt gebiedsontwikkeling de mogelijkheid het schaalniveau van het zorgaanbod te vergroten. Voor zorginstellingen wordt zo een versterking van de marktpositie gecreëerd in een groter zorggebied.

AM Health ontwikkelt eigen initiatieven, maar is ook beschikbaar in opdracht van derden te werken (zorgaanbieders, beleggers, wooncorporaties). Daarbij is gehele of gedeeltelijke overname van risico’s bespreekbaar. De activiteiten van AM Health richten zich daarbij met name op:

– (Concept)ontwikkeling op gebouw- en gebiedsniveau
– Strategische advisering vastgoed en terreinen zorgaanbieders
– Haalbaarheidsstudies
– Financieel advies
– Projectmanagement