AM Concepts

Herfstlezing Rotterdamse Academie van Bouwkunst door Mariet Schoenmakers

De manier waarop we aan onze steden werken bevindt zich in een enorme transitie. De nieuwe economische werkelijkheid, digitalisering en mediatisering maken dat de gebruiker en bewoner meer dan ooit aan zet is. Daarmee is er een veel opener gesprek over de kwaliteit van de stad sámen met haar bewoners. De samenwerking tussen partners  wordt veel gelijkwaardiger en de ontwerper is als onderzoeker en verbeelder van een nieuwe werkelijkheid  fundamenteel onderdeel van het krachtenspel en de richting van de planvorming.

Mariet Schoenmakers verbindt in haar functie bij AM inhoudelijk opdrachtgeverschap met ontwerpsturing waarbij het ontwerpen een houding is die een perspectief geeft voor een gebied of plek én een oplosser is van problemen. Research by design is de motor om een nieuwe manier te vinden voor de gebiedsontwikkeling van nu. De betekenis van de stad is de motor voor het proces, het engagement de engine voor wie eraan werkt. Het opschalen naar een meer regionaal niveau wordt verbonden met het downsizen naar openbare ruimte en verkaveling op stadsniveau. Alle mogelijke disciplines worden verbonden in een integrale werkwijze waar programma, plan en haalbaarheid interdisciplinair worden gematchd, met de focus realistisch gericht op realisatie.

In haar lezing zal Mariet Schoenmakers een aantal voorbeelden geven van stadsprojecten en deze integrale manier van werken, en wat dit betekent voor de ontwerpdiscipline.

 

Mariet Schoenmakers is stedenbouwkundige en directeur AM Concepts bij gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Zij was eerder o.a. directeur Stedenbouw van Rotterdam en hoofd Concepts bij MAB. Zij heeft in gelijke mate zowel publieke als private ervaring.